بلوارشهیدرجائی(فرهنگ شهر)،نرسیده به اداره دارائی،روبروی بانک تجارت،کوچه۱۷-پلاک۴۱

کدپستی:۱۴۵۳۳-۷۱۸۵۹

۳۶۳۱۱۱۲۴

36311130

Medical.council.shz@gmail.com

تلگرام

اینستاگرام

با ما در ارتباط باشید