پارک آبی کوثر شیراز


به استحضار جامعه محترم پزشکی شیراز می رساند با تلاش سازمان نظام پزشکی شیراز و انعقاد تفاهم نامه با مجموعه ورزشی کوثر تعدادی کارت پارک آبی و استخر12 جلسه ای و کارت مجموعه سونا VIP با تخفیف مناسب جهت استفاده همکاران عزیز در نظر گرفته شده است که علاقه مندان می توانند جهت تهیه کارت در ساعات اداری به واحد مالی سازمان نظام پزشکی شیراز مراجعه نمایند.
شماره تلفن واحد مالی سازمان: 36311125