تاریخ مختصر نظام پزشکی شیراز


درسال ۱۳۳۸خورشیدی درزمان نخست وزیری دکترمنوچهراقبال لایحه جدیدی درباره قانون نظام پزشکی توسط وزیر بهداری وقت آقای دکترعبدالحسین راجی به مجلس شورای ملی برده شد که درسوم خرداد۱۳۳۹ به تصویب مجلس شورای ملی ودرسوم دی ماه همان سال به تصویب مجلس سنا رسید.ولی عملا این قانون برای چندسال اجرا نشد.اولین انتخابات نظام پزشکی درسال ۱۳۴۷ انجام شد.سازمان نظام پزشکی درسال۱۳۴۸تشکیل وبا سخنرانی وزیر بهداری وقت افتتاح گردید.اولین شماره نظام پزشکی به آقای دکترمنوچهراقبال تخصیص داده شد.قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ۲۵/۱ /۱۳۸۳،رفع اختلاف شورای نگهبان ومجلس وتصویب نهایی در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۸۳ در مجمع تشخیص مصلحت نظام،طی نامه شماره ۱۵۴۰۰ مورخ ۱۷/۳۹/۹/۸۳ ۱۳از مجلس به دولت ارسال و در تاریخ۲۵/۹ /۱۳۸۳ طی نامه شماره ۵۴۱۹۴ از سوی رییس جمهور به وزارت بهداشت،در مان وآموزش پزشکی جهت اجرا ابلاغ گردید.دکترمنوچهراقبال زمان نخست وزیری دردانشکده پزشکی شیراز –اواسط دهه ۳۰ خورشیدی اولین رئیس نظام پزشکی شیراز آقای دکترمحمد تقی میر بود که درسال ۱۳۴۸این مسئولیت را به عهده گرفت.پس از وی این مسئولیت به آقای دکتر ذبیح الله قربان واگذارشد وپس از ایشان دوباره آقای دکتر میر رئیس نظام پزشکی گردید.آقای دکترمحمد جوادرستگارمتولد۱۳۰۹خورشیدی ازسال۱۳۴۸ تاسال۱۳۵۷دبیرنظام پزشکی وازسال۱۳۵۷تا سال ۱۳۶۰مسئولیت نظام پزشکی شیراز به عهده ایشان بود.در دهه ۶۰فعالیت نظام پزشکی شیراز همچون اکثر مراکز ایران ازانسجام کافی برخوردارنبود وپزشکان مشارکت فعالی صنفی نداشتند.سازمان از امکانات چندانی برخوردار نبود واز مکان کوچک وغیر تملیکی استفاده می کرد.حدود ده سال ریاست سازمان نظام پزشکی به عهده آقای دکترمحمدحسن طاهری ( پزشک عمومی) بود.اولین انتخابات سراسری نظام پزشکی پس از انقلاب پس ازتائید وتصویب قانون در مجلس شورای اسلامی درسال ۱۳۷۰خورشیدی برگزارگردید.درسال ۱۳۷۰خورشیدی با رای هیئت منتخب نظام پزشکی شیراز(فارس) آقای دکتر احمد نجابت که متخصص چشم پزشکی بود رئیس نظام پزشکی شیراز(فارس) شد.پس از دودوره ۴ساله توسط ایشان آقای دکتر عبدالرحیم اسدی لاری (پزشک عمومی)تاسال ۱۳۸۷خورشیدی این مسئولیت را به عهده داشت.ازسال ۱۳۸۷آقای دکتر علی بهادر جراح پیوند وفوق تخصص جراحی کودکان تاسال۱۳۹۱ریاست نظام پزشکی را برعهده داشت.پس ازبرگزاری انتخابات نظام پزشکی فارس درسال ۱۳۹۱خورشیدی سرکار خانم دکترحمیرا وفائی متخصص زنان وزایمان رئیس نظام پزشکی شد.دردهه ی هشتاد سازمان نظام پزشکی ازفعالیت گسترده تری برخوردار شد وبا رشد کمی وکیفی روبه رو شد. اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی ترکیبی از رشته ها و تخصص های مختلف پزشکی بود.سازمان در حال حاضر دارای ساختمان اختصاصی می باشد.از سال ۱۳۸۳ خورشیدی به شعب نظام پزشکی دراستان فارس اضافه می شد وبر اساس قوانین مربوطه شورای هماهنگی سازمان های نظام پزشکی استان فارس تشکیل گردید و فعالیت خودرا آغازکرد. تا بهمن 1393 شهرستان های فسا جهرم نورآباد مرودشت سپیدان دارای شعبه نطام پزشکی شدند.

روسای سابق

دکتر ذبیح الله قربان
دکتر محمدتقی میر
دکتر محمدجواد رستگار
دکتر محمدحسین طاهری
دکتر احمد نجابت
دکتر عبدالرحیم اسدی لاری
دکتر علی بهادر