تعطیلی سازمان نظام پزشکی شیراز در روز پنج شنبه ١٦ آبان ١٣٩٨


به اطلاع جامعه محترم پزشکی می رساند:

براساس مصوبه ٥٤ جلسه شوراي معاونين سازمان نظام پزشکی کشور و همچنین دستور ریاست سازمان نظام پزشکی شیراز، پنج شنبه ١٦ آبان ١٣٩٨ به دليل قرار گرفتن بين تعطيلي، سازمان مركزي نظام پزشكي(تهران) و سازمان نظام پزشکی شیراز تعطيل خواهد بود.