نسخه نویسی الکترونیک در مطب های خصوصی همزمان با مراکز دولتی


پیرو نامه 2023/713/ص/98/پ/9 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز به استحضار می رساند با توجه به برنامه وزارتی مبنی بر راه اندازی پروژه نسخه نویسی الکترونیک در مطب های خصوصی همزمان با مراکز دولتی و اعلام نرم افزار های دارای گواهینامه ( تبیان، دوا، ایمن افراز، سلاک طب) از طرف وزارت محترم بهداشت، مراتب جهت اطلاع رسانی، تهیه و راه اندازی این نرم افزارها در مطب پزشکان محترم اعلام می گردد.