مکاتبه روسای انجمن‌ های مختلف داروسازی کشور با دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تعرفه خدمات داروسازی کشور