درگذشت دکتر محمد جواد رستگار


با نهایت تاسف درگذشت دکتر محمدجواد رستگار (جراح وموسس بیمارستان دکتر رستگار) و از روسای اسبق سازمان نظام پزشکی شیراز را خدمت همکاران تسلیت عرض مینماییم.آقای دکترمحمد جواد رستگار از سال ۱۳۴۸ تاسال ۱۳۵۷دبیر نظام پزشکی و از سال ۱۳۵۷تا سال ۱۳۶۰ مسئولیت نظام پزشکی شیراز را برعهده داشتند.
 
روحشان شاد ویادشان گرامی