گردهمایی بزرگ دندانپزشکان استان فارس


زمان:جمعه ۲۴ خرداد ماه ۹۸
 
مکان:مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز واقع در خیابان ساحلی
 
با هنرنمایی و اجرای گروه موسیقی رستاک