سمینار کشوری رویکردهای نوین درتوانبخشی افراد آسیب نخاعی


🔴باتاکید بر : 
📌معرفی ارتزهای نوین راه رفتن و ایستادن افراد آسیب نخاعی
📌معرفی روش های نوین در فیزیوتراپی و کاردرمانی
📌معرفی روش های نوین رباتیک درتوانبخشی 
‌‌
⚠️همراه باامتیاز بازآموزی ⚠️
‌‌
🔹باحضور سخنرانان کلیدی🔹
‌‌
🔶تاریخ سمینار:۵ و ۶ تیرماه ۱۳۹۸
🔶تاریخ کارگاه ها:۷ تیرماه ۱۳۹۸
 
🖇به همراه کارگاه آموزشی رایگان برای افراد آسیب نخاعی
‌‌
جهت دریافت اطلاعات تکمیلی می توانید از روش های زیر اقدام فرمایید:
‌‌
🌐 تارنما:sscis.sums.ac.ir
📧رایانامه:Sscis1398@gmail.com
☎️ تلفن دبیرخانه:07136289270