تمدید مهلت ثبت نام متقاضیان ثبت نام به مدت دو روز . لغایت ساعت ۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۷)


 ثبت نام هییت مدیره نظام پزشکی تا ساعت ساعت ۱۶ مورخ هفتم خرداد ماه ۱۴۰۰ تمدید شد و دستور همکاری کلیه هیات های اجرایی در این زمینه صادر شد.