اطلاعیه تزریق دوز دوم واکسن کرونا " تاریخ نوبت اول ۱۸ فروردین"


به اطلاع همکارانی که دوز اول واکسن کرونا را در ۱۸ فروردین دریافت نمودند میرساند که در صورت درج مهر مرکز بهداشت شهدای انقلاب بر روی کارت واکسن خود بایستی فردا ۱۵ اردیبهشت از ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح به سالن هلال احمر جنب بیمارستان قلب الزهرا مراجعه نمایند و در صورتی که مهر مرکز بهداشت والفجر بر روی کارت آنها درج گردیده است باید فردا ۱۵ اردیبهشت از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰ صبح به برج پژوهشی محمد رسول الله (ص) در خیابان خلیلی مراجعه نمایند.