تزریق واکسن کرونا ویژه جاماندگان جامعه پزشکی


اعضاء نظام پزشکی شیراز که از تزریق واکسن کرونا جا مانده اند تا ساعت ۱۲ ظهر فردا (۱۴ اردیبهشت) فرصت دارند که مشخصات زیر را:

نام و نام خانوادگی
رشته
شماره نظام 
کدملی
تاریخ تولد
شماره همراه
 
به شماره 09367256272 پیامک نمایند.