تمدید مهلت تزریق واکسن گروه زیر ۳۰ سال


همکاران گرامی فردا دوشنبه ششم اردیبهشت به ترتیب زمان بندی ذیل تزریق واکسن زیر 30 سال در سالن غدیر واقع در بلوار چمران دانشکده توانبخشی صورت میگیرد . خواهشمنداست همکاران با در دست داشتن کارت نظام پزشکی و کارت ملی در ساعت مقرر حضور یابند . بدیهی است در صورت عدم حضور امکان تزریق مجدد وجود ندارد .

 

1-گروه دندانپزشکی از ساعت 8 صبح تا 10 صبح

 

2-گروه داروسازی از ساعت 10صبح تا 30 : 11 صبح

 

3-گروه پزشکان عمومی از ساعت 30 :11 تا 14:30 بعد از ظهر

 

4- گروه های مامائی و کارشناسان پروانه دار از ساعت 14:30 تا 17