اطلاعیه تزریق واکسن کرونا جهت همکاران زیر ۳۰ سال


همکاران گرامی ؛ با توجه به دور آخر تزریق واکسن جامعه پزشکی فردا ( یکشنبه - پنجم اردیبهشت ماه ) به ترتیب زمانبندی ذیل تزریق واکسن زیر 30 سال در سالن غدیر دانشکده توانبخشی واقع در بلوار شهید چمران – اول ابیوردی صورت می گیرد . لذا خواهشمند است با دردست داشتن کارت نظام پزشکی و کارت ملی در ساعت مقرر حضور یابند . بدیهی است در صورت عدم حضور امکان تزریق مجدد وجود ندارد .

1. گروه دندانپزشکی زیر 30 سال ساعت 8:30 صبح لغایت 10:30 صبح 

2. گروه داروسازی زیر 30 سال ساعت 10:30 صبح لغایت 12:30 ظهر

3. گروه کارشناسان پروانه دار زیر 30 سال ساعت 12:30 ظهر لغایت 14:30 عصر 

4. گروه مامایی زیر 30 سال ساعت 14:30 عصر لغایت 16:30 عصر 

5. گروه پزشکان عمومی و متخصصین زیر 30 سال ساعت 16:30 عصر لغایت 18:00 عصر