نحوه ثبت نام واکسن کرونا ویژه پرسنل مطب ها و مراکز درمانی


فوری

از همکاران گرامی خواهشمند است اطلاعات پرسنلِ مجموعه خود شامل نام، نام خانوادگی، کد بیمه، شماره ملی و تاریخ تولد را از طریق فایل اکسل تا ساعت 18 امروز به انجمن مربوطه تحویل نمایند.