اطلاعیه زمان تزریق واکسن کرونا شماره 8


 به اطلاع می رساند همکارانی که در تاریخ 07 فروردین 1400 در بیمارستان چمران واکسن کرونا(بهارات) تزریق کرده اند برای تزریق دوز دوم واکسن بایستی چهارم اردیبهشت ساعت ۲ بعد از ظهر به سالن غدیر دانشکده توانبخشی واقع در بلوار ابیوردی مراجعه نمایند.
 
** همچنین همکارانی که به هر دلیلی موفق نشده اند دوز دوم واکسن بهارات را در روزهای گذشته دریافت کنند می توانند فردا جهت تزریق مرحله دوم در ساعت تعیین شده به سال غدیر مراجعه نمایند.(ویژه جاماندگان)