هشدار سازمان نظام پزشکی شیراز در خصوص ادامه وضعیت قرمز کرونا در فارس


سازمان نظام پزشکی شیراز طی مکاتبه با رئیس کل سازمان نظام پزشکی و استاندار فارس ضمن ابراز نگرانی در خصوص روند افزایش شمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در فارس در خصوص ادامه وضعیت قرمز کرونا در این استان هشدار داد.