اطلاعیه درخصوص شرایط خروج از طرح پزشک خانواده


پزشکان خانواده ای که قصد خروج از این طرح را دارند، تا پایان خردادماه 99 فرصت دارند که درخواست خود را به مرکز بهداشت شهرستان تحویل دهند.