مراسم بزرگداشت استاد دکتر خسرو نصر


مراسم بزرگداشت استاد دکتر خسرو نصر
 
زمان: روز پنج شنبه ۹۸/۱۱/۱۷ 
 
ساعت ۱۷ تا ۱۹
 
مکان: تالار شهید مطهری دانشکده پزشکی