خبرها

ثبت نام از جامعه پزشکی داوطلبِ کمک به درمان بیماران کرونایی ادامه دارد

بیش از 160 از نفر از پزشکان و پیراپزشکان استان فارسی، داوطلب کمک به بیماران کرونایی شدند ادامه مطلب

در جلسه هم اندیشی و حل مشکلات جامعه پزشکی مطرح شد؛ افزایش هزینه ها و مشکلات عدیده مالی باعث نیمه تعطیلی و تعدیل نیرو در بسیاری از مراکز و بیمارستان های خصوصی شده است.

صبح امروز اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی شیراز در دیدار با جمعی از مسئولین استانی مسائل و مشکلات جامعه پزشکی و مراکز درمانی را در پی شیوع ویروس کرونا مطرح و خواستار انجام حمایت ها و کمک های ویژه مسئولین استانی و کشوری شدند ادامه مطلب