خبرها

تقدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز از مجموعه مدیریتی دستگاه های اجرایی استان درخصوص کنترل بیماری کووید19 در فارس

دکتر مهرزاد لطفی گفت: همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی استان نقش مهمی در کنترل بیماری و کاهش میزان مرگ و میر در سطح استان ایفا نمود ادامه مطلب