خبرها

به مناسبت روز ملی فیزیوتراپی عنوان شد: از سال گذشته تا کنون هفت استاندارد ارائه خدمات فیزیوتراپی در وزارت بهداشت به تصویب رسیده است.

فیزیوتراپیست احمد موذن زاده گفت: با تلاش هیئت مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران تا کنون 7 استاندارد ارائه خدمات فیزیوتراپی در وزارت بهداشت به تصویب رسیده است ادامه مطلب