خبرها

حک نشان اهدای عضو بر روی کارت نظام پزشکی/ ۲۷ هزار نفر در لیست انتظار پیوند عضو قرار دارند

سلیمی گفت: در آینده‌ای نزدیک نشان اهدای عضو برروی کارت نظام پزشکی و دیگر کارت‌های عمومی حک می‌شود ادامه مطلب