خبرها

نیت خیر جامعه پزشکی شیراز در کمک به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان

جامعه پزشکی شیراز بیش از دو میلیارد ریال به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان کمک نمودند ادامه مطلب