با شرکت در نظر سنجی ما را در هرچه بهتر نمودن سایت سازمان یاری نمایید

آیا از سایت جدید سازمان رضایت دارید؟

[@vote_image]
کاملا رضایت دارم
تا حدودی رضایت دارم
به هیچ وجه رضایت ندارم