نشریه سازمان

هیئت تحریریه نشریه سازمان نظام پزشکی شیراز

مدیرمسئول: آقای دکتر محمود حقیقت

سردبیر: آقای دکتر مهرداد امیرآبادی

مدیر اجرایی: آقای دکتر امیدفاضل زاده

کارشناس روابط عمومی سازمان: آقای مهرداد قاسمی پناه

اعضای هیئت تحریریه

آقای دکتر علی امامی- آقای دکتر سیاوش باباجعفری-خانم دکتر شیدا بنی هاشمی- خانم دکتر نسرین دانش-آقای دکتر امین رجاء- آقای دکتر ایمان رضایی- آقای دکتر پژمان فاضلی- آقای دکتر قنبرعلی رئیس جلالی- خانم دکتر نجمه سرافراز-خانم دکتر زهرا قائمی- آقای جواد قربانی- آقای دکتر سعید نعمتی- خانم مرضیه یوسفی نژاد- آقای دکتر علیرضا شکیبافرد 

همکاران افتخاری هیئت تحریریه

خانم دکتر حمیرا وفایی- آقای دکتر غلامرضا دهقان زاده- خانم دکتر لاله تدین- خانم دکتر مائده حاجی آقایی- آقای دکتر مسعود شفیعی

|< 1 >|